Přečtěte si

Jak probíhá terapie

Psychoterapeut společníkem na cestě

V rozhovoru se pokusíme pojmenovat vaše potřeby a společně najít způsob, jak je naplnit. Jsem přesvědčený o tom, že každý člověk má potenciál najít své vlastní řešení problému.

více >

Satiterapie – léčba všímavostí

Satiterapie je psychoterapie založená na všímavosti. Satiterapeut vede svého klienta k tomu, aby si všímal svého prožívání, prožívání nevymyšleného, ale zakoušeného teď a tady takříkajíc na vlastní kůži.

více >

Abhidhamma – buddhistická psychologie

Abhidhamma je systematizovaná forma Buddhova učení, kterou lze dnešními pojmy označit za eticko-psychologickou teorii relativity.

více >

Hledání opravdové důvěry

Vyšlo v online časopisu E-psychologie [online]. 3(2), 59-70

Po několika letech se v rámci vypracování kasuistiky práce satiterapeuta vracím k prvním osmi setkáním z terapeutického procesu Martiny, příběhu, který jsem nazval "Hledání opravdové důvěry".

více >

Kniha: Smrt a nesmrtelnost

smrt-obalkaRoman Hytych: Smrt a nesmrtelnost

Praha, Triton 2008. 227 stran.

více >

Specifika psychoterapie u dětí a dospívajících s poruchami chování

Nezbytnou podmínkou pro provádění psychoterapie je vytvoření prostředí bezpečí a důvěry. Drtivá většina dětí a dospívajících se ale v ambulanci psychologa neocitne dobrovolně...

více >

Hrozby a možnosti přechodů

vyšlo v časopisu Psychoterapie: Praxe–Inspirace–Konfrontace, 2 (2)/2008, 79-85

(...) Na přechodech se lze ztratit, zbláznit se či zemřít, ale také nalézt směřující vizi, objevit nové možnosti či získat kvanta energie a radosti, ...

více >

Bývalí buddhističtí mniši učí meditaci živlů a barev

(ve zkrácené verzi vyšlo v časopise Meduňka, 10/2006)

Zvláštní táborák. Ohniště obestavěné plechy s kulatými okénky a před každým z nich sedí nehybný člověk a pozoruje poskakující plameny.

více >

Buddhovo učení

Proč nepoužívám slovo buddhismus

Buddhismus je pojem vytvořený Evropany v 19. století a tudíž je zatížen historickými a kulturními předpoklady euro-americké civilizace.

více >