Jak se objednat

Objednat se můžete telefonicky nebo e-mailem. Pokud telefon nezvedám, právě pracuji s klientem a zavolám vám později. Společně se pak domluvíme na termínu, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Telefon: 723 106 528

E-mail: info@psycholog-hytych.cz

více >

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004-2010 postgraduální studium sociální psychologie FSS MU, Psú AV ČR, Brno
 • 2001-2004 magisterské studium psychologie FSS MU, Brno
 • 1998-2001 bakalářské studium psychologie a sociologie FSS MU, Brno
 • 1998-2001 psychoterapeutický výcvik v satiterapii

Přehled zaměstnání

 • 2009- : asistent na katedře psychologie Fakulty sociální studií Masarykovy univerzity v Brně
 • 2007-dosud: redaktor časopisu Psychoterapie: Praxe-Inspirace-Konfrontace
 • 2006–2009: psycholog, metodik projektu "Na kraji cesty", YMCA, Brno
 • 2004-2008: Středisko výchovné péče Help Me, Brno, psycholog, psychoterapeut
 • 2002-dosud: Internetová poradna (psychologické poradenství), redaktor
 • 2004-2005: Krizové centrum pro matky s dětmi SPONDEA, psycholog, psychoterapeut
 • 2002-2004: výzkum Sociálních reprezentací smrti a tradičních metod psychohygieny na Sri Lance a v Barmě, projekt supervidován prof. PhDr. Ivo čermákem, Csc.
 • 2001-2002: Občanské sdružení Práh (pečující o dlouhodobě duševně nemocné), psychoterapeut a koordinátor psychoterapeutických služeb, case-manager

Předměty vyučované na FSS MU:

 • Etnopsychologie,
 • Existenciální základy psychoterapie,
 • Terapie dětí a dospívajících s tzv. poruchami chování,
 • Psychoterapeutické metody a techniky osobnostního růstu,
 • Sociálně psychologický výcvik ve skupině I. a II.,
 • Skupinová dynamika.

Spolupráce ve výuce předmětů:

 • Metodologie psychologie,
 • Duševní hygiena,
 • Teorie sociální a vývojové psychologie,
 • Psychoterapie.