Jak se objednat

Objednat se můžete telefonicky nebo e-mailem. Pokud telefon nezvedám, právě pracuji s klientem a zavolám vám později. Společně se pak domluvíme na termínu, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Telefon: 723 106 528

E-mail: info@psycholog-hytych.cz

více >

Praxe

Sdružení Práh a zkušenost s mnišstvím

Od roku 2001 pracuji jako psychoterapeut. Začal jsem pracovat s dlouhodobě duševně nemocnými v občanském sdružení Práh. Následujícího roku jsem přijal nabídku internet poradny.

Zde dosud odpovídám na dotazy v rámci psychologického poradenství.V období let 2002-2004 jsem pobýval jako buddhistický mnich v zemích jihovýchodní Asie (Sri Lanka, Barma) a věnoval se terénnímu výzkumu zvládání problematiky smrti a tradičních metod psychohygieny a psychoterapie.

Spondea a Help me

Po návratu jsem působil jako externí psycholog a psychoterapeut v Krizovém centru pro matky s dětmi SPONDEA a souběžně jsem pracoval ve Středisku výchovné péče Help Me. Kromě individuální psychoterapie jsem pracoval s dospívajícími a jejich rodiči i formou skupinové psychoterapie. Od roku 2006 jsem začal rozvíjet svou soukromou praxi.

Asistentem na katedře psychologie

V roce 2009 jsem byl přijat na pozici asistenta na katedru psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vyučuji předměty převážně z oblasti psychoterapie (existenciální základy psychoterapie, terapie dětí a dospívajících s tzv. poruchami chování, psychoterapeutické metody a techniky osobního růstu ad.), ale i předměty zasahující do jiných oblastí, např. etnopsychologie.

Do oblasti mého vědeckého zájmu patří metody kvalitativního výzkumu, problematika zvládání smrti, sociální a kulturní kontexty vědění a poznávání, integrace v psychoterapii, zkoumání systému abhidhamma a jeho aplikace v psychologie a psychoterapii, především pak rozvoje všímavosti. Jsem také redaktorem časopisu Psychoterapie: Praxe-Inspirace-Konfrontace.