Jak se objednat

Objednat se můžete telefonicky nebo e-mailem. Pokud telefon nezvedám, právě pracuji s klientem a zavolám vám později. Společně se pak domluvíme na termínu, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Telefon: 723 106 528

E-mail: info@psycholog-hytych.cz

více >

Seznam publikací

HYTYCH, Roman (2014). Dovednost a důvěra jsou základní principy tradiční psychoterapie na Srí Lance. Psychoterapie, Masarykova univerzita, roč. 8, č. 1, s. 75-77. ISSN 1802-3983.

ČEVELÍČEK, Michal, Jan ROUBAL a Roman HYTYCH (2014). Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie. Psychoterapie, Masarykova univerzita, roč. 8, č. 1, s. 44-54. ISSN 1802-3983.

Hytych, R., Čevelíček, M. (2013). Využití formulace případu při výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku. Psychiatria, Psychoterapia, Psychosomatika, 20, 4. 59-60.

Čevelíček, M., Hytych, R., Roubal, J. (2013). Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu. Československá psychologie 5, 447-460.

Řiháček, T. Čermák, I., Hytych, R. (Eds.). (2013). Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: MUNI Press.

Řiháček, T., Hytych, R. (2013). Metoda zakotvené teorie. In T. Řiháček, I. Čermák, R. Hytych (Eds.), Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: MUNI Press.

Foltová, L., Hytych, R. (2012). Terapeutické intervence v rámci skupinové psychoterapie s dospívajícími. Psychoterapie: Praxe–inspirace–konfrontace. 3-4, 192-201.

Hytych, R. (2011). Specifika psychoterapie u dětí a dospívajícíchc. Prevence 12-13.

Hytych, R. (2010). Východní vlivy v současné euro-americké psychoterapii. In Vybíral, Z., Roubal, J. (Eds.) Současná psychoterapie. (pp. 584-598). Praha: Portál.

Hytych, R., Macek, P. (2010). Kulturní a historická specifika utváření identity a sebepojetí dospívajících. In P. Macek, J. Širůček, I. Poledňová (Eds.). Sebepojetí a sebehodnocení v dětství a adolescenci. Brno: Masarykova univerzita, 2010. od s. 71-96, 25 s. ISBN 978-80-210-5107-2.

Hytych, R. (2009a). Hledání opravdové důvěry. E-psychologie [online]. 3(2), 59-70  Dostupný z WWW: <http://e-psycholog.eu/pdf/hytych.pdf>. ISSN 1802-8853

Hytych, R. (2009b). Všímavost je klíčem pro zvládání smrti. In Sawicki, S. (Ed.). Psychospirituální dimenze osobnosti. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. od s. 152-163, 194 s. ISBN 978-80-7414-162-1.

Hytych, R. (2008a). Smrt a nesmrtelnost. Praha: TRITON.

Hytych, R. (2008b). Hrozby a možnosti přechodů. Psychoterapie: Praxe–inspirace–konfrontace. 2, 79–85.

Trávníček, Z. Hytych, R. (2008). Estetika prožívání barev a elementů. In Petrjánošová, M., Masaryk, R., Lášticová, B. (Eds.). Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore. (pp. 217-222). Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Hytych, R. (2007). Etika ve vztahu s klientem: od vnějšího tlaku k vnitřní motivaci. Zpravodaj Pedagogicko–psychologického poradenství, 48, 66–71. Praha: IPPP ČR.

Hytych, R., Mezulianek, L. (2007). Zodpovědné tvoření: psychohygiena pro pedagogy. In Assenza D. (Ed.) Praktické rady budoucím učitelům, řešení problémů 2. díl. (pp. 206–254). Olomouc: Centrum inovativního vzdělávání, A & M Publishing.

Hytych, R., Trávníček, Z.(2007). Je změna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivování soustředění a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku? In. Gajdošíková, H. (Ed.), Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V — vybrané aspekty teorie a praxe (pp. 22–27). Praha: Karlova univerzita, Sdružení SCAN.

Hytych, R. (2006). Dovedně žitá přítomnost přináší příjemnou budoucnost: Sociální reprezentace smrti na Srí Lance u populací theravádových mnichů a jejich podpůrců. Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi, 3, 274–285.

Hytych, R. (2005). Využití principů zakotvené teorie při etnopsychologickém výzkumu: Sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Lance. In. M. Miovský, I. Čermák, V. Chrz (Eds.), Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku IV. – vybrané aspekty teorie a praxe. (pp.339–351). Olomouc: Univerzita Palackého.

Hytych, R. (2003). Vztah slovo-skutečnost v souvislosti se změnou osoby. Konfrontace: časopis pro psychoterapii, 2, 98–103.

Hytych, R. (2002). Sociální reprezentace smrti u populace pracovníků onkologie. Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi, 5, 462–471.