Jak se objednat

Objednat se můžete telefonicky nebo e-mailem. Pokud telefon nezvedám, právě pracuji s klientem a zavolám vám později. Společně se pak domluvíme na termínu, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Telefon: 723 106 528

E-mail: info@psycholog-hytych.cz

více >

Vzdělání a inspirace

Univerzitní vzdělání

Nejprve jsem v roce 2001 dokončil bakalářské studium oborů psychologie a sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V oboru psychologie jsem tu také získal magisterský titul (2004), titul PhDr. (2007) a titul Ph.D. (2010).

Na Fakultě sociálních studií pracuji jako asistent se zaměřením na výuku psychoterapie. Centrální tématem mé vědecké činnosti byl výzkumu sdílených představ smrti a způsobu, jak je skutečnost smrti zvládaná u pomáhajících profesí a ve dvou odlišných kulturách (České republiky a Sri Lanky). Velká část výzkumu je shrnuta v knize Smrt a nesmrtelnost, nejnovější výsledky jsou součástí dizertační práce.

Satiterapie

Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik v satiterapii. Satiterapie je integrativní směr psychoterapie, který vede k všímavému prožívání a rozvíjení schopnosti svobodně se rozhodovat a jednat. Na tomto základě potom klient sám přichází k moudrosti, které léčí, získává vhled do svých problémů a nachází cesty k jejich řešení. Více na téma satiterapie.

Buddhovo učení

Učení historického Buddhy mě inspiruje od dětství. Tato inspirace v mém případě vedla k dlouhodobému studiu, intenzivní meditační praxi a také setkání s významnými učiteli, zejména pak s Dr. Mirko Frýbou (který je známý i pod svým mnišským jménem Kusálánanda nebo také Áyukusala Thera).

Má dlouholetá praxe vyvrcholila v letech 2002-2004, kdy jsem se stal buddhistickým mnichem a pobýval v zemích jihovýchodní Asie (na Sri Lance a v Barmě). Kromě intenzivní meditace jsem se tu také věnoval svému psychologickému výzkumu sociálních reprezentací smrti a tradičních metod duševní hygieny a psychoterapie. Od roku 2001 se zabývám praktickou výukou meditacena podkladě eticko-psychologického systému abdhidhamma, vyučovaného historickým Buddhou Gotamou. (více viz http://www.dhammarama.eu).